Έρευνες και Ερωτηματολόγια

Σαν ΜΜΕ ή Πάροχος υπηρεσιών:
βρείτε όσα χρειάζεστε για να προωθήσετε τον κλάδο σας, συμμετέχοντας σε διάφορες έρευνες.

Η συμμετοχή σας μας βοηθά να σας υποστηρίζουμε στη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησής σας .
Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα πριν δημοσιευτούν.